REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

 

NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY MŮŽE ZANIKNOUT

  1. Pokud byl výrobek poškozen při přepravě. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.
  2. Pokud byl výrobek poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Pokud byl výrobek používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Pokud byl výrobek poškozen působením živlů.
  5. Pokud byl výrobek poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

 

POSTUP PŘI REKLAMACI

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu: Ing. Jaroslava Kvasničková, Na Říce 117, 768 72 Chvalčov
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte daňový doklad který jste obdrželi spolu se zbožím.
  4. Spolu se zbožím zašlete také číslo účtu, na který vrácenou částku převést.

Zboží zasílejte jen v originálním obalu. Internetový obchod Stanky.cz neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do sídla naší firmy. Pozor prosím. I při osobním předání reklamace v sídle firmy, je nutné zboží předat včetně původního obalu. V opačném případě prodávající neručí za případné mechanické poškození při přepravě.

Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku, pokud není u daného zboží uvedeno jinak

 

NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě neoprávněné reklamce může být kupujícímu (reklamujícímu) účtován manipulační poplatek na pokrytí nákladů, zejména poštovného.